mercredi 7 février 2018

QUIZ : Fijne carnavalsdagen toegewenst! / vocabulaire; woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Thème : le carnaval / Thema : het carnaval
  • Questionnaire à choix multiples / Meerkeuzevragen; multiplechoicevragen
  • Exercice de vocabulaire en néerlandais / Woordenschatoefening Nederlands
  • Questions en néerlandais / Vragen in het Nederlands
---------------
Carnavalskaart
----------------

Fijne carnavalsdagen toegewenst!

Kijk aandachtig naar het animatieplaatje en kies de correcte antwoorden.
Regarde attentivement l'image animée et chois les réponses correctes.

1. Wat is de Nederlandse naam van de stad waar die persoon zich bevindt :
a) Venice
b) Venezia
c) Venetië
d) Venise

2. Deze gemaskerde persoon is :
a) verkleed.
b) bekleed.
c) vermomd.
d) uitgekleed.

3. Deze persoon draagt :
a) een witte masker.
b) een wit masker.
c) een Venetiaans masker.
d) een Venetiaanse masker.

4. Achter deze persoon zie je een
a) bootje dat aan de kaai ligt.
b) bootje dat onder de brug vaart.
c) bootje dat door de gracht vaart.
d) bootje dat aan het zinken is.

5. De hoed van deze gemaskerde persoon is versierd met
a) engelen.
b) kuikens.
c) engels.
d) kuikentjes.

6. Het kostuum van deze gemaskerde persoon
a) wordt in het water weergespiegelt.
b) word in het water weerspiegeld.
c) wordt in het water weergespiegeld.
d) wordt in het water weerspiegeld.

----------------

Document 'Fijne carnavalsdagen toegewenst' disponible dans la communauté Google+ NT2 (Learn Dutch) https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/d9xQBU5GisGDocument 'Fijne carnavalsdagen toegewenst' disponible sur le blog 'docnederlands'http://docnederlands.skynetblogs.be/archive/2018/01/23/quiz-vocabulaire-woordenschat-wat-een-sneeuw-neerlandais-ned-8798025.html


OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

1.
c) Venetië

2.
a) verkleed
c) vermomd

3.
b) een wit masker
c) een Venetiaans masker

4.
b) bootje dat onder de brug vaart
c) bootje dat door de gracht vaart

5.
a) engelen

6.
d) wordt in het water weerspiegeld.

mercredi 8 novembre 2017

Grammatica-oefening : het imperfectum, het preteritum, de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd); l'imparfait, le prétérit / sterke en onregelmatige werkwoorden; verbes forts et irréguliers / Nederlands; néerlandais

  • Exercice de grammaire en contexte / Grammatica-oefening in context
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
  • L'imparfait, le prétérit / de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum
  • Verbes forts ou irréguliers / Sterke of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)
  • Formes verbales au singulier / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis)
  • Lien vers liste de verbes irréguliers / Link naar lijst met onregelmatige werkwoorden :     http://docnederlands.skynetblogs.be/tag/sterke+of+onregelmatige+werkwoorden
---------------
Tekening Amsterdam
---------------
EXERCICE GRAMMATICAL sur l'imparfait (ou le prétérit)  
GRAMMATICA-OEFENING over de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd of het imperfectum of het preteritum)


----------------


Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible sur Pinterest https://www.pinterest.fr/pin/319051954844063106/

Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible dans la collection Google+ : Grammatica-oefeningen Nederlands : OPLOSSINGEN / SOLUTIONSIk ben een vriendin van mijn moeder gaan opzoeken, mevrouw Heineken, voor wie ik een cadeautje had meegebracht. We zaten rustig te praten, toen er een kennis van die dame binnenkwam. Mevrouw Heineken stelde ons aan elkaar voor. Ik dacht eerst dat ze een praatje over het weer kwam houden en ik hoopte dus dat ze een kwartiertje later weg zou gaan om ons verder alleen te laten. Nee hoor, ze ging zo maar zitten en bleef de hele middag. En mevrouw Heineken scheen het heel gewoon te vinden.